Gener inblandade i ögats utveckling

Ögat bildas under tredje till åttonde fosterveckan. Ett flertal gener är inblandade i den komplicerade processen och mutationer i dessa kan få konsekvenser för ögats utveckling. Peter Söderkvist, professor, Linköpings universitet, studerar bland annat den ärftliga ögondefekten mikroftalmi för att ta reda på hur den genetiska bakgrunden ser ut. Han studerar några familjer i Tunisien där defekten är vanlig. Dessa familjer har stora släktträd och mycket kusingifte, vilket är en fördel när man som genetiker vill studera ärftliga sjukdomar.