Retinoblastom – cancer i ögat

Retinoblastom är den vanligaste typen av ögoncancer hos barn. Charlotta All-Eriksson, docent, överläkare KI/St Eriks ögonsjukhus berättar om de behandlingsalternativ som står till buds idag. Alternativen är att operera bort det drabbade ögat, att behandla med cellgift och laser eller strålning. Det senare har man dock i princip frångått eftersom det påverkar utvecklingen av  skelettet i ansiktet vilket är mindre lyckat när det handlar om små barn som växer. Tack vare forskningens framsteg överlever nu 95 procent av barn i Sverige som drabbas av denna förr dödliga cancerform.