Näthinnans utveckling och funktion hos extremt för tidigt födda barn

Ögat och näthinnan är egentligen inte färdigutvecklade förrän vid födseln. Hur går det då för barn som numera överlever trots att de föds väldigt mycket för tidigt? Det studerar Gerd Holmström, professor och överläkare vid Uppsala universitet. Ju tidigare barnet föds desto större är risken för synproblem som kan bero både på skador i näthinnan eller hjärnan vilket kan göra det svårt att tolka synintrycken. Om man undersöker näthinnan hos den nyfödda och i de fall det behövs ger behandling kan problemen dock ofta undvikas. I Uppsala finns Nationellt kvalitetsregister för ROP (Retinopathy of prematurity) som gör det enklare att följa upp behandling och utfall hos dessa barn och se hur deras syn utvecklas på sikt.