Rätten att komma ut – vägar till ökad delaktighet för synskadade

Synskadade har sämre ekonomi, sämre levnadsförhållanden och svårare att komma ut på arbetsmarknaden är seende. I sin tur leder det ofta till sämre hälsa. En del av problemet beror på att dagens skyddssystem egentligen är utvecklade för andra typer av handikapp. En annan del är okunskap hos arbetsgivarna. Två av tre chefer kan inte komma på något arbete de skulle kunna erbjuda en person med synnedsättning (SRF attitydundersökning 2016). Även om Neven Milovojevic, verksamhetsledare och intressepolitisk chef, Synskadades Riksförbund, ger en dyster bild av verkligheten menar han att synskadade själva måste bli bättre på att berätta vad de faktiskt kan, och inte bara vad de inte kan. Han avslöjar också hur flera kommuner lyckas med konststycket att ta betalt för samma vita käpp tre gånger!