Bra syn hela livet

Vill du hjälpa oss att stödja ögonforskning? Det kan bidra till att ge både dig själv, dina barn och barnbarn bättre syn i framtiden.


GE EN GÅVA

Över 5 miljoner i anslag 2021
Ny diagnosmetod för temporalisarterit
Ögats dag 2021 blir inställt pga pandemin! Ni kan ta del av tidigare Ögats dag via länken Läs mer.

Artiklar

Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan

Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan

– Det är inte helt lätt att se skillnad på en hälsena och ögats hornhinna, säger Patrik Danielson.

Ögonfondens ambassadörer är personer vars hjärtan klappar lite extra för Ögonfonden, dess verksamhet och den forskning fonden stödjer. De vet vad en synnedsättning kan innebära, antingen genom att själva vara drabbade eller genom närstående. Ambassadörerna verkar på ena eller andra sättet i linje med fondens önskan om en förbättrad tillvaro och en ökad livskvalitet för människor med synnedsättning.

Läs om vår senaste ambassadör, Nicolina Pernheim i judons världselit.