Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom lever längre än andra

Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom kan se fram emot att leva längre än övriga befolkningen! I en nyligen publicerad studie hade de patienter som överlevt 20 år eller längre efter behandling för ögonmelanom bättre överlevnad än människor med samma ålder och kön från befolkningen i stort.

Forty-year prognosis after plaque brachytherapy of uveal melanoma

Ögonmelanom är en svårbehandlad cancerform.  Om den sprider sig och bildar metastaser i övriga delar av kroppen är överlevnaden dessvärre i medel mindre än ett år. När ögonmelanomet diagnosticeras hittar man metastaser bara hos 5 procent av patienterna. Även om ögat med tumören opereras bort får hälften senare metastaser i alla fall.

Under åren 1980 till 1999 fick 677 patienter i Sverige strålbehandling för ögonmelanom. Alla dessa har sedan följts upp under upp till 40 år. Resultaten visar att de flesta dödsfallen sker inom tio år efter behandlingen. Överlevnaden efter tio år var 64 procent. Resultaten visar också att de som överlever 20 år eller mer efter melanombehandlingen, till och med lever längre än andra med samma kön och ålder. Gustav Stålhammar som är författare till studien tror att en möjlig förklaring kan vara att långtidsöverlevarna kanske är mer medvetna om sin hälsa och är mer uppmärksamma på signaler från kroppen. De kanske också har lägre tröskel att söka vård än andra.

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature. https://www.nature.com/articles/s41598-020-68232-7

 

Artikelarkiv

Dataspel och VR-glasögon hos ögonläkaren

Dataspel och Virtual reality (VR) som syntest? Ja, faktiskt! Inte vilket dataspel som helst förstås, utan ett som är utvecklat just för ändamålet. Tomas Aleman från USA, menar att man får ett mått på hur synen fungerar i det dagliga livet och inte bara på labb som annars är det vanliga vid denna typ av test.

Katarakt

Katarakt, grå starr, innebär nedsatt syn p.g.a. att ögats lins blivit grumlig. Grå starr är den vanligaste orsaken till dubbelsidig blindhet i världen. Katarkt kan vara medfödd men blir allt vanligare efter 50-års åldern.

Ny diagnosmetod för temporalisarterit – ett potentiellt livshotande tillstånd

Temporalisarterit är en allvarlig sjukdom. Namnet syftar på inflammation i tinningens pulsåder, men det är inte där det verkliga problemet sitter.

Ny behandling mot ögonmelanom i klinisk studie

Malignt melanom i ögat är en cancertyp där effektiv behandling saknas. Forskare vid Sahlgrenska Akademin hoppas ändra på detta. I sommar startar en klinisk prövning för att utveckla en individbaserad och effektiv cellterapi mot sjukdomen.

Tillskott av fettsyror halverar risken för ROP hos för tidigt födda

Barn födda för vecka 28 löper stor risk att få nedsatt syn eller till och med bli blinda. Nu visar en studie ledd av professor Ann Hellström att risken halveras om barnen får tillskott av omega- 3 och -6.

Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom lever längre än andra

Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom kan se fram emot att leva längre än övriga befolkningen!

Kan transplantation av näthinneceller bota åldersförändringar i gula fläcken?

Den frågan ska forskare från KI och S:t Eriks Ögonsjukhus utreda i samarbete med läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Ny behandling mot glaukom testas i stor svensk studie

Glaukom, eller grön starr, är den vanligaste orsaken till obotlig blindhet. Nu ska en helt ny typ av behandling testas – vitamin B3.

Varför gråter mormor?

”Varför gråter mormor?” Ja, kanske är hon ledsen, men så behöver det inte alls vara. Hon kanske har stopp i tårkanalen.

Lucias ögon på fat som tröst

Sankta Lucia är de synskadades skyddshelgon. Varför, finns det olika teorier om.

Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan

– Det är inte helt lätt att se skillnad på en hälsena och ögats hornhinna, säger Patrik Danielson.