Tillskott av fettsyror halverar risken för ROP hos för tidigt födda

Att födas för tidigt innebär en ökad risk för en mängd problem. Så kallad prematuritetsretinopati, eller ROP, är ett av dem och kan leda till grav synnedsättning eller i värsta fall blindhet. Även om man vet att fettsyrorna omega 3 och -6 är viktiga för hjärnans utveckling saknas de i den intravenösa näring som ges till extremt för tidigt födda barn. Nu har Ann Hellström, professor i pediatrisk oftalmologi vid Sahlgrenska akademin, i en studie på drygt 200 barn födda före graviditetsvecka 28 visat att om barnen får dessa fettsyror som tillskott via munnen drabbas bara hälften så många av ROP. Studien pågick under drygt tre år under 2016 - 2019.

Av tio barn födda före vecka 30 drabbas fyra i någon grad av ROP. 

Studien Effect of Enteral Lipids on Severe Retinopathy of Prematurity är publicerad i februarinumret av tidskriften JAMA Pediatrics och beskrivs som banbrytande i sitt fält.

Ann Hellström är en av de forskare som fått forskningsmedel ur Ögonfonden.

Läs mer på Göteborgs universitets webbsida https://www.gu.se/nyheter/halverad-risk-for-svar-nathinnesjukdom-hos-extremt-tidigt-fodda

Artikelarkiv

Dataspel och VR-glasögon hos ögonläkaren

Dataspel och Virtual reality (VR) som syntest? Ja, faktiskt! Inte vilket dataspel som helst förstås, utan ett som är utvecklat just för ändamålet. Tomas Aleman från USA, menar att man får ett mått på hur synen fungerar i det dagliga livet och inte bara på labb som annars är det vanliga vid denna typ av test.

Katarakt

Katarakt, grå starr, innebär nedsatt syn p.g.a. att ögats lins blivit grumlig. Grå starr är den vanligaste orsaken till dubbelsidig blindhet i världen. Katarkt kan vara medfödd men blir allt vanligare efter 50-års åldern.

Ny diagnosmetod för temporalisarterit – ett potentiellt livshotande tillstånd

Temporalisarterit är en allvarlig sjukdom. Namnet syftar på inflammation i tinningens pulsåder, men det är inte där det verkliga problemet sitter.

Ny behandling mot ögonmelanom i klinisk studie

Malignt melanom i ögat är en cancertyp där effektiv behandling saknas. Forskare vid Sahlgrenska Akademin hoppas ändra på detta. I sommar startar en klinisk prövning för att utveckla en individbaserad och effektiv cellterapi mot sjukdomen.

Tillskott av fettsyror halverar risken för ROP hos för tidigt födda

Barn födda för vecka 28 löper stor risk att få nedsatt syn eller till och med bli blinda. Nu visar en studie ledd av professor Ann Hellström att risken halveras om barnen får tillskott av omega- 3 och -6.

Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom lever längre än andra

Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom kan se fram emot att leva längre än övriga befolkningen!

Kan transplantation av näthinneceller bota åldersförändringar i gula fläcken?

Den frågan ska forskare från KI och S:t Eriks Ögonsjukhus utreda i samarbete med läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Ny behandling mot glaukom testas i stor svensk studie

Glaukom, eller grön starr, är den vanligaste orsaken till obotlig blindhet. Nu ska en helt ny typ av behandling testas – vitamin B3.

Varför gråter mormor?

”Varför gråter mormor?” Ja, kanske är hon ledsen, men så behöver det inte alls vara. Hon kanske har stopp i tårkanalen.

Lucias ögon på fat som tröst

Sankta Lucia är de synskadades skyddshelgon. Varför, finns det olika teorier om.

Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan

– Det är inte helt lätt att se skillnad på en hälsena och ögats hornhinna, säger Patrik Danielson.