Ny behandling mot ögonmelanom i klinisk studie

Malignt melanom i ögat är en cancerform där det saknas effektiv behandling. Forskare vid Sahlgrenska Akademin hoppas ändra på detta. Till sommaren startar en klinisk prövning för att utveckla en helt individbaserad och effektiv cellterapi mot sjukdomen.

Rebecca Riise och Samuel Alsén är forskare i gruppen som just nu arbetar intensivt med förberedelserna för studien om individbaserad behandling mot ögonmelanom.

 

För inte mer än ett decennium sedan var diagnosen malignt melanom i huden nära nog en dödsdom. Det fanns inte någon botande behandling. Så upptäckte man en gen som var muterad i cancerceller hos hälften av patienterna och att hämma den genen visade sig vara väldigt effektivt. Detta tillsammans med annan behandling som kirurgi och immunterapi, gör att överlevnaden idag är hög för patienter med hudmelanom. Vid ögonmelanom är läget tyvärr sämre. Den muterade genen finns inte i ögonmelanom. Dessvärre fungerar inte immunterapi heller.
– Melanom i huden får man ofta på grund av solning vilket ger massvis med DNA-förändringar som i sin tur ger förändrade proteiner. Många av dessa upptäcks som främmande av våra immunceller och det är förutsättningen för att immunterapi ska fungera. Ögonmelanom har inget med solning att göra, bara otur. Det finns väldigt lite för immuncellerna att känna igen och därför fungerar inte immunterapi, säger Jonas Nilsson, professor vid Sahlgrenska Cancer Center och Harry Perkins Insistute of Medical Research i Perth i Australien. 

Hälften av dem som får ögonmelanom får dottertumörer i levern och dessa patienter har mycket dålig prognos. Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset pågår redan ett par kliniska studier med nya behandlingsalternativ och snart påbörjas studien kring en helt individbaserad cellterapi mot spridd ögonmelanom. I denna behandling ska patientens egna T-celler användas.

T-cellerna ingår i vårt immunförsvar. De kan känna igen celler som ser annorlunda ut, till exempel för att de blivit virusangripna eller har blivit en tumörcell. Men problemet med ögonmelanomcellerna är alltså att de inte ser särskilt annorlunda ut. Jonas Nilssons forskargrupp har nu hittat en molekyl som det i alla fall finns mer av på melanomcellerna än på övriga celler och den vill de försöka få T-cellerna att reagera på. 
– På genteknisk väg ska vi utrusta patientens egna T-celler med en gripklo som kan gripa tag om denna molekyl så att de kan döda melanomcellerna. Dessa specialutrustade T-celler kallas CAR-T-celler och det står för Chimeric Antigen Receptor T-cells.

Detta görs genom att ta T-celler från patienten och stoppa in dem i en bioreaktor tillsammans med genen för gripklon.
– Det är som professor Balthazars maskin ungefär. In stoppar man T-celler från patienten i en port och i en annan, virus med gener för gripklon. Ut kommer en påse med miljontals CAR-T-celler med gripklo.

CAR-T-behandling används redan vid viss typ av leukemi och lymfom. Särskilt för barn med dessa tumörformer är det den bästa behandlingen som finns. Jonas Nilsson tror chansen är stor att det ska fungera också för ögonmelanom. Det fungerar i deras unika musmodell där de kan studera human vävnad, men möss är ju dock inte människor, så innan man kan veta om det fungerar eller ej måste kliniska studier göras.

Det första steget är att testa vilken effekten blir av T-celler utan genmodifiering. I fas I-studien som startar till sommaren, ska sex patienter ingå. De ska ha spridd ögonmelanom och redan ha testat minst en annan behandling. Lars Ny, överläkare i onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är den som ansvarar för den kliniska studien.
– Vi ska rena fram patientens egna T-celler ur tumören och sedan duplicera dem i bioreaktorn. Vi ska sedan testa ett helt nytt sätt att föra tillbaka T-cellerna som ska injiceras direkt i levern där tumören finns. Då slipper man utspädning i hela kroppen som man får om man ger T-cellerna intravenöst som är det vanliga sättet.

Det Lars Ny och hans kollegor hoppas få ut av studien är att förstå mer om hur bra de duplicerade T-cellerna är på att påverka tumörcellerna. Det är viktigt att veta det först, innan man går vidare och genmodifierar T-cellerna för att göra dem ännu effektivare i att bekämpa tumören.

Studien ska enligt planerna vara klar under 2022. Metoden är väldigt resurskrävande och det går inte att ha mer än en patient i studien samtidigt.
– Det krävs en till två personers arbete i fyra till fem veckor för att få fram T-cellerna som ska injiceras. Patienten måste dessutom ha både förbehandling och efterbehandling och noga övervakas genom hela behandlingen. Vi hoppas kunna ta med två patienter i halvåret.

Innan T-cellsbehandlingen görs behandlas patienten med cellgift för att göra mikromiljön i tumören gynnsam. Celler i patientens eget immunförsvar som har till uppgift att hålla T-celler i schack måste dessutom dämpas så att T-cellerna som sedan tillförs kan få verka i fred. Efter behandlingen får patienten ytterligare immunförsvarsreglerande behandling. Risken för biverkningar finns eftersom immunförsvaret påverkas i så stor utsträckning.
– Patienten kan bli mer infektionskänslig, få ökad blödningsbenägenhet, blodtrycket kan påverkas och patienten kan få influensaliknande symtom.

Varje år får cirka 80 personer i Sverige diagnosen ögonmelanom. Ofta upptäcks tumören på grund av en synförändring, men det är egentligen inte tumören i ögat som är problemet. Det är i stället metastaserna i levern som drabbar 50 procent av patienterna. Överlevnaden är normalt inte mer än 10 månader.

Artikelarkiv

Dataspel och VR-glasögon hos ögonläkaren

Dataspel och Virtual reality (VR) som syntest? Ja, faktiskt! Inte vilket dataspel som helst förstås, utan ett som är utvecklat just för ändamålet. Tomas Aleman från USA, menar att man får ett mått på hur synen fungerar i det dagliga livet och inte bara på labb som annars är det vanliga vid denna typ av test.

Katarakt

Katarakt, grå starr, innebär nedsatt syn p.g.a. att ögats lins blivit grumlig. Grå starr är den vanligaste orsaken till dubbelsidig blindhet i världen. Katarkt kan vara medfödd men blir allt vanligare efter 50-års åldern.

Ny diagnosmetod för temporalisarterit – ett potentiellt livshotande tillstånd

Temporalisarterit är en allvarlig sjukdom. Namnet syftar på inflammation i tinningens pulsåder, men det är inte där det verkliga problemet sitter.

Ny behandling mot ögonmelanom i klinisk studie

Malignt melanom i ögat är en cancertyp där effektiv behandling saknas. Forskare vid Sahlgrenska Akademin hoppas ändra på detta. I sommar startar en klinisk prövning för att utveckla en individbaserad och effektiv cellterapi mot sjukdomen.

Tillskott av fettsyror halverar risken för ROP hos för tidigt födda

Barn födda för vecka 28 löper stor risk att få nedsatt syn eller till och med bli blinda. Nu visar en studie ledd av professor Ann Hellström att risken halveras om barnen får tillskott av omega- 3 och -6.

Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom lever längre än andra

Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom kan se fram emot att leva längre än övriga befolkningen!

Kan transplantation av näthinneceller bota åldersförändringar i gula fläcken?

Den frågan ska forskare från KI och S:t Eriks Ögonsjukhus utreda i samarbete med läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Ny behandling mot glaukom testas i stor svensk studie

Glaukom, eller grön starr, är den vanligaste orsaken till obotlig blindhet. Nu ska en helt ny typ av behandling testas – vitamin B3.

Varför gråter mormor?

”Varför gråter mormor?” Ja, kanske är hon ledsen, men så behöver det inte alls vara. Hon kanske har stopp i tårkanalen.

Lucias ögon på fat som tröst

Sankta Lucia är de synskadades skyddshelgon. Varför, finns det olika teorier om.

Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan

– Det är inte helt lätt att se skillnad på en hälsena och ögats hornhinna, säger Patrik Danielson.