Ny behandling mot glaukom testas i stor svensk studie

Glaukom, eller grön starr, är den vanligaste orsaken till obotlig blindhet. Nu finns dock hopp för de cirka 200 000 svenskar som lider av sjukdomen. I en planerad stor svensk studie testas en helt ny typ av behandling – vitamin B3.

Vitamin B3 testas mot glaukom i stor klinisk studie

– Det som är bra med nikotinamid, som är den form av vitamin B3 som vi ska använda i studien, är att det är väl beprövat och kan användas direkt. Det måste inte måste genomgå lika omfattande kliniska prövningar som nya läkemedelskandidater annars måste, säger Pete Williams, forskarassistent och forskningsgruppledare (glaukom) vid Klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet, och forskningsgruppledare vis S:t Eriks Ögonsjukhus. 

Nikotinamid till glaukompatienter och friska frivilliga
Samtidigt är han och Gauti Jóhannesson, docent vid Umeå universitet och överläkare vid Ögonkliniken, Umeå universitetssjukhus, eniga om att även om resultaten från en pilotstudie gjord i Australien verkar väldigt lovande, måste behandlingen undersökas grundligt innan man kan rekommendera den. Så det är precis vad de ska göra. Nästa år startar de en stor klinisk studie med glaukompatienter och friska frivilliga som antingen ska få höga doser nikotinamid eller placebo, det vill säga piller utan aktiv substans. 
– Personerna med glaukom ska precis ha fått sin diagnos och ännu inte hunnit få någon annan behandling. Sjukdomen utvecklas oftast långsamt och vi kommer så klart följa deltagarnas syn mycket noga under studien, säger Gauti Jóhannesson.

Sjukdomen är svår att upptäcka, annat än om man gör en riktig synfältsundersökning.  Förändringarna kommer smygande och dessutom påverkas inte synskärpan förrän i sent skede. Det är istället synfältet som gradvis minskar. Eftersom vår hjärna är så otroligt avancerad fyller den med hjälp av omkringliggande synintryck i vad som saknas. Bilden man ser verkar helt normal och man märker inte att det finns detaljer som inte är med. Just här hade det alltså varit bättre om hjärnan varit lite mindre hjälpsam så att sjukdomen hade gett sig till känna tidigare.
– Läkare brukar säga att ”Det som är förlorat är förlorat för alltid” men kanske är det inte riktigt så, säger Pete Williams.

Synen förbättrades
I pilotstudien som han är en av författarna till, förbättrades faktiskt flera av de glaukompatienter som fick nikotinamid jämfört med dem som fick placebo. I behandlingsgruppen var det dessutom färre vars sjukdom förvärrades.
– Kanske är det så att nervcellerna under en tid inte är döda, utan bara medvetslösa, och att man under denna tid kan rädda dem, säger han.

Studien varade dock bara i tolv veckor vilket är rätt kort tid. Det Pete Williams och Gauti Jóhannesson nu hoppas visa är att de positiva effekterna av nikotinamid finns kvar även på längre sikt. Studien de planerar ska pågå i minst två år.

Ökat tryck är inte orsaken
Vad som orsakar glaukom vet man inte. Förr trodde man att det berodde på ett ökat tryck i ögat som skadar näthinnans nervceller och synnerven. Nu anser man istället att ett ökat tryck bara är en riskfaktor för glaukom, precis som stigande ålder och ärftlighet, men att det inte är orsaken. Det är dessutom inte alla glaukompatienter som har förhöjt tryck. Behandlingen som står till buds idag är ändå olika sätt att sänka trycket i ögat, vilket kan göras med ögondroppar, laser eller kirurgi.
– Om vi ska få ögonläkare att acceptera en helt ny behandling måste vi verkligen kunna visa att nikotinamid fungerar vid glaukom. Man kommer i och för sig säkert ändå att fortsätta behandla med trycksänkande behandling men nikotinamid kan vara ytterligare ett verktyg i verktygslådan, säger Gauti Jóhannesson.

Energitillverkning kanske förändrad
En orsak till glaukom, tror Pete Williams istället kan vara förändrad mitokondriefunktion. Mitokondrierna är cellernas energifabriker, och i musmodeller för glaukom kan han se att mitokondriernas funktion ändras innan ögats tryck förändras. Vid sin energitillverkning använder mitokondrier ett ämne som förkortas NAD. Och för att bilda NAD behövs nikotinamid. När mössen med glaukom får nikotinamid i födan ökar halterna av NAD och det i sin tur verkar ha en skyddande effekt på ögonen. Intressant är att personer med glaukom har lägre halter av nikotinamid i blodet än andra. Även vid andra neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdomar har forskare börjat intressera sig för om nikotinamid och NAD kan spela roll.

Förutom att noga undersöka hur synen utvecklas hos personerna i den planerade studien, ska metabolomet i tårvätska och blod analyseras. Metabolomet kan sägas vara ett avtryck av cellens ämnesomsättning. Genom att jämföra detta hos glaukompatienter med eller utan nikotinamidbehandling, med friska med eller utan nikotinamidbehandling, kan forskarna lära sig mer om de molekylära förändringar som sker vid glaukom, liksom hur NAD och nikotinamid fungerar.

Det måste vara rätt sorts B3
Ytterligare en sak som ska undersökas är om personernas livskvalitet påverkas.
– Om vi inte kan se någon negativ påverkan av behandlingen kan nikotinamid kanske till och med fungera som förebyggande behandling för dem med ökad risk för glaukom, säger Pete Williams.

­Doserna som personerna i den planerade studien ska ta är mycket högre än den mängd på 10 till 20 milligram nikotinamid som finns i multivitamintabletter.
– Vi ska använda samma doser som i pilotstudien, det vill säga först 1,5 gram per dag i några veckor för att se att studiepersonerna tål behandlingen och sedan öka till 3 gram per dag, säger Gauti Jóhannesson.

Pete Williams berättar att han får många brev och samtal från personer med glaukom som vill testa nikotinamid. 
– Jag säger till dem att de först ska tala med sin läkare eftersom det kan vara olämpligt för vissa att ta nikotinamid i höga doser. Och om man ändå ska ta det, ska man se till att köpa rätt sak. Det är nikotinamid man ska ha och ingen annan form av vitamin B3, säger han.

Via denna länk kan du läsa mer om Pete Williams forskarartikel. (Engelsk text)

 

Pete Williams
Pete Williams

Gauti Jòhannesson
Gauti Jòhannesson

Foto: Johan Gunséus

 

Artikelarkiv

Dataspel och VR-glasögon hos ögonläkaren

Dataspel och Virtual reality (VR) som syntest? Ja, faktiskt! Inte vilket dataspel som helst förstås, utan ett som är utvecklat just för ändamålet. Tomas Aleman från USA, menar att man får ett mått på hur synen fungerar i det dagliga livet och inte bara på labb som annars är det vanliga vid denna typ av test.

Katarakt

Katarakt, grå starr, innebär nedsatt syn p.g.a. att ögats lins blivit grumlig. Grå starr är den vanligaste orsaken till dubbelsidig blindhet i världen. Katarkt kan vara medfödd men blir allt vanligare efter 50-års åldern.

Ny diagnosmetod för temporalisarterit – ett potentiellt livshotande tillstånd

Temporalisarterit är en allvarlig sjukdom. Namnet syftar på inflammation i tinningens pulsåder, men det är inte där det verkliga problemet sitter.

Ny behandling mot ögonmelanom i klinisk studie

Malignt melanom i ögat är en cancertyp där effektiv behandling saknas. Forskare vid Sahlgrenska Akademin hoppas ändra på detta. I sommar startar en klinisk prövning för att utveckla en individbaserad och effektiv cellterapi mot sjukdomen.

Tillskott av fettsyror halverar risken för ROP hos för tidigt födda

Barn födda för vecka 28 löper stor risk att få nedsatt syn eller till och med bli blinda. Nu visar en studie ledd av professor Ann Hellström att risken halveras om barnen får tillskott av omega- 3 och -6.

Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom lever längre än andra

Långtidsöverlevare efter behandling av ögonmelanom kan se fram emot att leva längre än övriga befolkningen!

Kan transplantation av näthinneceller bota åldersförändringar i gula fläcken?

Den frågan ska forskare från KI och S:t Eriks Ögonsjukhus utreda i samarbete med läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Ny behandling mot glaukom testas i stor svensk studie

Glaukom, eller grön starr, är den vanligaste orsaken till obotlig blindhet. Nu ska en helt ny typ av behandling testas – vitamin B3.

Varför gråter mormor?

”Varför gråter mormor?” Ja, kanske är hon ledsen, men så behöver det inte alls vara. Hon kanske har stopp i tårkanalen.

Lucias ögon på fat som tröst

Sankta Lucia är de synskadades skyddshelgon. Varför, finns det olika teorier om.

Hornhinneforskning tar avstamp i hälsenan

– Det är inte helt lätt att se skillnad på en hälsena och ögats hornhinna, säger Patrik Danielson.