Information, inspiration och engagemang under Ögats Dag

Om man inser att man ramlar oftare än tidigare, ofta hamnar i bilolyckor, eller inte hittar till bussen trots att man kan läsa tidtabellen, då kan det vara i ögonen felet sitter. De två ögonsjukdomarna som kan visa sig på detta sätt är glaukom respektive retinitis pigmentosa. Dessa och en hel del annat fick de sextiotalet deltagare som besökte Ögats Dag den 13 oktober i Malmö höra mer om. Efter inledning av Janne Börjesson och Maria Thereza Perez i Ögonfondens styrelse tog Boel Bengtsson över scenen. Hon är professor i oftalmologi vid Lunds universitet – Malmö, och föredraget handlade om hennes forskning kring glaukom, som kan kallas den smygande syntjuven eftersom man oftast inte märker något förrän synfältsbortfallet är ganska stort. Därefter höll Maria Thorstensson – ordförande, Synskadades Riksförbund Skåne, föredrag med ordet engagemang i titeln. Och engagemang var inget som fattades när hon beskrev sin väg från hästolyckan som gjorde henne blind för snart 20 år sedan, till arbete för blindas rättigheter både lokalt och globalt. Hennes livskvalitet är bättre som blind än seende, tycker hon.

Per Ekström docent, Lunds universitet, oftalmologi, och Ulrika Kjellström, docent, överläkare, specialistläkare, SUS/Lund talade om retinitis pigmentosa med varsin lite olika vinkel. Ulrika Kjellström berättade om hur sjukdomen ter sig för den som drabbas och hur den fortskrider. Att barn, innan man upptäckt sjukdomen, kan uppfattas som lite klumpiga, och inte kan fånga en boll till exempel. Orsaken är att det perifera synfältet är det som drabbas först. Per Ekström talade om vad som händer på cellnivå vid retinitis pigmentosa. En orsak till att tapparna som står för mörker- och perifert seende, dör, verkar vara att halten av ämnet cGRP är förhöjt. Ett EU-projekt som blivit ett tyskt företag utvecklar nu ett läkemedel som ska blockera cGRP. Detta är dock inte den enda mekanismen bakom sjukdomen, eftersom det finns flera mutationer som kan ge retinitis pigmentosa.

Den tredje ögonsjukdomen som togs upp under Ögats dag var makuladegeneration eller det som i dagligt tal kallas förändringar i gula fläcken. Monica Lövastam Adrian, överläkare, specialistläkare, SUS/Lund, berättade om nya behandlingar som är på gång men som ännu befinner sig på forskningsstadiet. Problemet vid makuladegeneration är att drusen som är skräp från gamla fotoreceptorer ansamlas i näthinnan. Det leder till att näthinnan blir syrefattig och för att avhjälpa det, bildas nya blodkärl i näthinnan vilket stör synen. Finns det då något man kan göra själv för att undvika att drabbas? Jo, som vanligt är grönsaker och träning bra. Att se till att använda solglasögon är ett annat tips.

Dagen avslutades med ett föredrag kring digitalt innanförskap för synskadade av Henrik Eldh – ombudsman, Synskadades Riksförbund Skåne. Samhället förväntar sig att man ska kunna sköta en rad funktioner med mobilteknik. För en synskadad som är beroende av hög förstoring av skärmen är det inte alltid så lätt eftersom man då förlorar överblicken och kanske bara ser några bokstäver i taget. I ett projekt finansierat av Region Skåne ska nu SRF Skåne driva en utbildning i hur man använder smarta mobiler för synskadade. Målet är att 100 personer per år ska påbörja utbildningen.

Vill du veta mer om något av ämnena under Ögats dag, eller kanske höra mer om alltihop, så finns alla föredrag att se här under.

Filmer från föreläsningar 2022

------------------------------------------------------------------------------

Filmer från föreläsningar 2019

Ögats dag 2019 hölls i Örebro. Efter utdelningen av diplom till årets anslagstagare höll fyra av dem föredrag om sin forskning. Föredragen filmades och du kan nu se dem här. Här finns också en film från samtalet mellan Nicolina Pernheim, Ögonfondens ambassadör, och Madeleine Zetterberg, Ögonfondens vetenskapliga sekreterare.

------------------------------------------------------------------------------

Filmer från föreläsningar 2018

Ögats dag 2018 hölls den 10 oktober på Stockholm Waterfront. Ögonfondens ordförande professor Stefan Seregard inledde och hälsade alla välkomna. Därefter lämnade han ordet till fondens vetenskapliga sekreterare professor Madeleine Zetterberg som delade ut 2018 års anslag ur Ögonfonden.

Fyra av årets 42 stipendiater höll föredrag om sin forskning. Dessa kan du lyssna på denna sida.        

– Att äldre ser sämre vet jag ju, men hur det är för små barn som ser dåligt har jag inte vetat något om tidigare. Det är fantastiskt att få höra om den forskning som görs på barn, säger Agneta Dafgård från Stockholm, som är på Ögats dag för första gången. 
Hon tycker att dagen är proffsigt genomförd och ser fram emot det kommande föredraget om makuladegeneration som hon själv drabbades av för cirka ett år sedan. 

– Agneta Dafgård

Bengt Atterström från Stockholm tycker att föredragen under Ögats dag hålls på en bra nivå för en publik bestående av lekmän. Det som intresserar honom mest är det som handlar om åldersförändringar i gula fläcken.
– Jag har alltid slarvat med solglasögon. Att det är viktigt att skydda ögonen från solen skulle man behövt veta lite tidigare, men ju mer jag får veta nu desto bättre är det, säger han.

– Bengt Atterström

Tidigare evenemang

Ögats dag 12 okt 2017

Ögats dag 2015

Ögats dag 2014

Ögats dag 2013