Ögonfondens utlysning 2024

 

Forskningsanslag och stipendier till Ögon- och Synforskning

 

Ögonfonden bildades 1984 under namnet Stiftelsen Synfrämjandets Forskningsfond av Sveriges Ögonläkarförening, Optikerförbundet och Synskadades Riksförbund. Ändamålet med stiftelsen är att främja och initiera vetenskaplig ögon- och synforskning i syfte att förebygga och behandla ögonsjukdomar och synskador samt att effektivt utnyttja kvarvarande synförmåga.

Under år 2023 hade Ögonfonden möjlighet att dela ut drygt 6 miljoner kr till ögon- och synforskning och vi uppmuntrar forskare med anknytning till svenska universitet och lärosäten att söka stöd under 2024 i form av projektanslag (tidigare år 140 - 250 tkr) och forskningsstipendier (tidigare år 20 tkr).

Ögonfonden välkomnar all forskning som riktar sig mot att förstå, förebygga och behandla olika tillstånd som orsakar blindhet och nedsatt syn, samt mot att förbättra livskvaliteten för dem som drabbas av synnedsättning. Stödet ges till bland annat medicinsk och interdisciplinär grundforskning, forskning i tidig translationell preklinisk fas, klinisk forskning inklusive kliniska prövningar och epidemiologiska studier, utveckling av medicinska och tekniska lösningar och produkter med fokus på diagnostik och behandlingsmetoder, samt all hälsovårdsforskning som syftar till att förbättra rehabilitering och träning för personer med synnedsättning.

Ansökan öppnar 2024-01-01, som sker helt digitalt, skall vara inkommen senast 2024-02-29 till ansokningar@ogonfonden.se

Notera att Ögonfonden från 2024 tillämpar nya bedömningskriterier.

 

Blanketter för ansökan kommer att finnas här för nerladdning när vi öppnar ansökan den 2024-01-01.

Välkommen med din ansökan!

 

Maria Thereza Perez
Vetenskaplig sekreterare
Ögonfonden

61 milj

har Ögonfonden delat ut sedan 1989

Välj år

Anslag för 2023

Finn Hallböök (Uppsala universitet)

Finn Hallböök (Uppsala universitet)

Humana retinala organoider för analys och utvärdering av behandling av barnögoncancern retinoblastom och andra retinala patologier

Fatima Pedrosa Domellöf (Umeå universitet)

Fatima Pedrosa Domellöf (Umeå universitet)

Ögonmusklernas molekylära uppbyggnad

Gustav Stålhammar (Karolinska Institutet)

Gustav Stålhammar (Karolinska Institutet)

Utveckling av ett öppet tillgängligt verktyg baserat på artificiell intelligens för bedömning av födelsemärken i ögonbotten

HannaMaria Öhnell (Lunds universitet)

HannaMaria Öhnell (Lunds universitet)

RISC- Retinal imaging study of children

Johan Isaksson-Daun (Lunds Tekniska högskola)

Johan Isaksson-Daun (Lunds Tekniska högskola)

Audomni — Utveckling och utvärdering av ett förflyttningshjälpmedel för blinda och kraftigt synnedsatta personer

Patrik Danielson (Umeå universitet)

Patrik Danielson (Umeå universitet)

Vad är mekanismerna bakom sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna?

Per Montan (Karolinska Institutet)

Per Montan (Karolinska Institutet)

Studier av akantamöbakeratit i Sverige och Norden, förekomst, handläggning, fenotyp och genotyp

Pete Williams (Karolinska Institutet)

Pete Williams (Karolinska Institutet)

NAD-metabolism som mål för neuroskydd vid åldersrelaterad oftalmiska och neurodegenerativa sjukdomar

Ulrika Kjellström (Lunds universitet)

Ulrika Kjellström (Lunds universitet)

Kartläggning av fenotyp-genotypkoppling vid retinala dystrofier och dövblindssyndrom för optimerad diagnos, prognos, uppföljning och behandling

Anders Behndig (Umeå universitet)

Anders Behndig (Umeå universitet)

Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus

Gunnar Schulte (Karolinska Institutet)

Gunnar Schulte (Karolinska Institutet)

Frizzled 4-inriktade molekyler för nya behandlingsstrategier av retinala vaskulariseringsstörningar

James Tribble (Karolinska Institutet)

James Tribble (Karolinska Institutet)

Galectin-3 som ett mål för neuroskydd 

Gauti Johannesson (Umeå universitet)

Gauti Johannesson (Umeå universitet)

Neuroprotektiv behandling av glaukom - En klinisk randomiserad studie för utvärdering av nikotinamid

Berit Byström (Umeå universitet)

Berit Byström (Umeå universitet)

Ny undersökningsmetod och faktorer för screening av tidiga diabetesförändringar i ögat

Maria Nilsson (Karolinska Institutet)

Maria Nilsson (Karolinska Institutet)

Kartläggning och uppföljning avseende synstatus och livskvalitet hos anlagsbärare av Lebers heriditära optikusneuropati

Georgios Sotiriou (Karolinska Institutet)

Georgios Sotiriou (Karolinska Institutet)

Leverans av NAD-genererande läkemedel med nanopartiklar för behandling av glaukom

Abinaya Priya Venkataraman (Karolinska Institutet)

Abinaya Priya Venkataraman (Karolinska Institutet)

Utveckling av metoder för bildanalys av näthinnan

Monica Lövestam Adrian (Lunds universitet)

Monica Lövestam Adrian (Lunds universitet)

Att utvärdera choroidala blodflödet medels OCT-A vid uveiter

Xiaoyuan Ren (Karolinska Institutet)

Xiaoyuan Ren (Karolinska Institutet)

NXNL1-kodade proteiner i behandlingen av retinitis pigmentosa: Att slå två flugor i en smäll

Sven Crafoord (Örebro universitet)

Sven Crafoord (Örebro universitet)

Långtidsuppföljning vid kirurgi av lamellära makulahål. En retrospektiv konsekutiv studie av operationer mellan 2013-2019

Malin Malmsjö

Malin Malmsjö

Utveckling av nya avbildningstekniker för tumörkirurgi i ögonregionen

Eva Dafgård Kopp

Eva Dafgård Kopp

Perfusionsmonitorering och effekter av kärlsammandragande läkemedel vid ögonplastikkirurgi

Beatrice Casslén

Beatrice Casslén

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Linda Lundström

Linda Lundström

Ögats bildkvalitet och myopikontroll hos barn

Tomas Bro

Tomas Bro

Idrottsrelaterade ögonskador från padel

Pia Lundgren

Pia Lundgren

Blood components and angiogenic factors for prediction, prevention and treatment of Retinopathy of Prematurity

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Kartläggning och uppföljning avseende synstatus och livskvalitet hos anlagsbärare av Lebers heriditära optikusneuropati

Leif Carlsson

Leif Carlsson

Characterization of genes regulating retinal development

Anders Kvanta

Anders Kvanta

Utveckling av stamcellsbaserad behandling vid makuladegeneration

Anna Barkander

Anna Barkander

Mikroinvasiv Schlemm´s kanal kirurgi vid glaukom

David Epstein

David Epstein

OCT och OCT-angiografi markörer för prognosbestämning vid grenvensocklusion

Gustav Stålhammar

Gustav Stålhammar

Adjuvant Melatonin for Uveal Melanoma trial (AMUM)

James Tribble

James Tribble

Targeting Galectin-3 for neuroprotection in glaucoma

Lena Gunhaga

Lena Gunhaga

Studera hur ljus påverkar pupillens ljusreflex i relation till ögonsjukdomar

Patrik Danielson

Patrik Danielson

Vad är mekanismerna bakom sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna?

Pete Williams

Pete Williams

Utvärdering av nya NAD-genererande läkemedel för att förhindra nervdegeneration och mitokondriedysfunktion

Tobias Wibble

Tobias Wibble

Blickstabiliserande ögonrörelser och deras roll vid förvärvade hjärnskador och sensoriska sjukdomar

Amin Saremi

Amin Saremi

Smart navigationshjälpmedel för synskadade

Lars Jakobsson

Lars Jakobsson

Studier av ögats kärlträd

Helder André

Helder André

Hållbar behandling av åldersrelaterad makuladegeneration genom genterapi

Gauti Johannesson

Gauti Johannesson

Neuroprotektiv behandling av glaukom - En klinisk randomiserad studie för utvärdering av nikotinamid

Finn Hallböök

Finn Hallböök

Transkriptomanalys av tidiga skeden av retinoblastoma cancerbildning

Filippo Locri

Filippo Locri

Establishing gene therapy treatments for Macular Degeneration in large-eyed animal models

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

Behandling och sjukdomsutveckling av glaukom (Glaucoma Intensive Treatment Study – GITS)

Berit Byström

Berit Byström

Ny undersökningsmetod och faktorer för screening av tidiga diabetesförändringar i ögat 

Abinaya Venkataraman

Abinaya Venkataraman

Development of image analysis algorithm to detect early retinal changes

Kristin Teär Fahnehjelm

Kristin Teär Fahnehjelm

Avsaknad av ögon, mikroögon eller synnervsmissbildningar hos barn och unga – ögonfynd, diagnostiska metoder, samsjuklighet, sömnhormonanalyser och livskvalitet. 

Eva Dafgård Kopp

Eva Dafgård Kopp

Perfusionsmonitorering med laser speckel vid ögonlockskirurgi och kryobehandling

António Filipe Macedo

António Filipe Macedo

Chronic inflammation in patients treated for neovascular age-related macular degeneration – investigating new treatment pathways

Marcelo Ayala

Marcelo Ayala

Optimalt behandlingsprotokoll för SLT

Gysbert van Setten

Gysbert van Setten

Osmokinetik - Revolution inom Torra Ögats Patofysiologi En ny parameter för diagnos och behandling

Filippo Locri

Filippo Locri

Optimering av adeno-associerade virus som vektorer för genterapi inom behandling av makuladegeneration

Helder André

Helder André

Hållbar behandling av åldersrelaterad makuladegeneration genom genterapi

James Tribble

James Tribble

Populärvetenskaplig sammanfattning - Targeting microglia driven neuroinflammation as a treatment for glaucoma

Berit Byström

Berit Byström

Ny undersökningsmetod och faktorer för screening av tidiga diabetesförändringar i ögat

Gerd Holmström

Gerd Holmström

Syn- och ögonfunktion hos prematurfödda barn vid 6,5 samt 12 års ålder - nationellt respektive regionalt (Sverige respektive Uppsala)

Gustav Stålhammar

Gustav Stålhammar

Adjuvant Melatonin for Uveal Melanoma Trial (AMUM)

Pete Williams

Pete Williams

Utvärdering av nya NAD-genererande läkemedel för att förhindra nervdegeneration och mitokondriedysfunktion

Tony Pansell

Tony Pansell

Analys av sackadiska ögonrörelser med eye-tracking teknik för värdering av kognitiva synfunktioner

Georgios Sotiriou

Georgios Sotiriou

Nanoparticle-mediated delivery of novel NAD-generating drugs for glaucoma treatment

Anders Heijl

Anders Heijl

Det obehandlade ögontryckets betydelse för korrekt måltryck vid glaukom

Bodil Gesslein

Bodil Gesslein

Utveckling och klinisk implementering av fotoakustisk som ett nytt icke-invasivt diagnostiskt verktyg för tumörkirurgi

Eva Dafgård Kopp

Eva Dafgård Kopp

Studie av tårpumpen med dynamisk, icke-invasiv undersökningsmetod för att optimera behandlingsmöjligheter för patienter med tårflöde

Filippo Locri

Filippo Locri

Optimizing Adeno-associated Virus for Gene Therapy Treatment of Macular Degeneration

Helder André

Helder André

Nya genterapistrategier för hållbar behandling av åldersrelaterad makuladegeneration

Leif Carlsson

Leif Carlsson

Identification and characterization of novel genes regulating eye development

Pete Williams

Pete Williams

Nikotinamids effekt på retinala gangliecellers metabolism vid glaukom

Sten Andréasson

Sten Andréasson

Utveckling av ny diagnostik och ny behandling av ärftliga ögonsjukdomar. Fortsättningsprojekt

Xiaoyuan Ren

Xiaoyuan Ren

Metabolic and redox regulation by NXNL1 encoded proteins for gene therapy of retinitis pigmentosa

Xin Zhou

Xin Zhou

Mitochondrial DNA deletions exacerbate corneal scar formation by inducing persistent inflammation

Gustav Stålhammar

Gustav Stålhammar

Att förutse och förebygga död i uvealt melanom

Eva Larsson

Eva Larsson

Uppföljning av syn-och ögonfunktion hos barn med icke-syndromal kraniosynostos

Christina Lindén

Christina Lindén

GITS - En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att förhindra blindhet hos glaukompatienter

Lena Gunhaga

Lena Gunhaga

Hur påverkar ljusreceptorer linsens utveckling och funktion?

Elisabet Granstam

Elisabet Granstam

Diabetesretinopati och SGLT2-behandling hos patienter med nydebuterad typ 2 diabetes - en delstudie i SMARTESTstudien

Helen Setterud

Helen Setterud

Utökad screening för glaukom hos optiker – en strategi för att förbättra glaukomsjukvården i Östergötland?

Jingxia Liu

Jingxia Liu

The molecular portfolio of the extraocular muscles: the role of desmin

Finn Hallböök

Finn Hallböök

Retinoider från stamceller: Modell för studier av ögoncancern retinoblastom och näthinneutveckling

Marita Andersson Grönlund

Marita Andersson Grönlund

Defining the Importance of Eye Morphology and Visual Function for Growth and Development of Cardiovascular Disease in Children Born Moderately-to-Late Preterm

Peter Gierow

Peter Gierow

Cathepsin S - en potentiell markör för Sjögrens syndrom

Anders Kvanta

Anders Kvanta

Regeneration av makuladegeneration med genetiskt modifierade näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller

Ulrica Englund Johansson

Ulrica Englund Johansson

Retinala degenerationer - Hur fungerar stamcellsbaserade terapier och kan kontrollerad administration av faktorer göras med nanopartiklar?

Anders Behndig

Anders Behndig

Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi

Per Ekström

Per Ekström

Ärftlig näthinnedegeneration: cGMP-systemet som nyckelspelare och terapimål

Ulrika Kjellström

Ulrika Kjellström

Diagnos, prognos och behandling vid retinala degenerationer med fokus på ABCA4associerade åkommor

Rafi Sheikh

Rafi Sheikh

Fotoakustik för icke-invasiv diagnostik av temporalisarterit

Anders Kvanta

Anders Kvanta

Regeneration av makuladegeneration med genetiskt modifierade näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller

Fatima Pedrosa Domellöf

Fatima Pedrosa Domellöf

Structural changes and signaling pathways in patients with aniridia-related keratopathy

Patrik Danielson

Patrik Danielson

Mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna med fokus på lokalt producerade signalsubstanser

Lena Jacobson

Lena Jacobson

Ganglion cell morphology identifies children with damage to the retro-geniculate visual pathways

Malin Wennström

Malin Wennström

Monitorering av retinala förändringar hos patienter med Alzheimers sjukdom

Zhaohua Yu

Zhaohua Yu

UVR-300nm induced density decrease of LECs in vivo - a potential solution to prevent PCO

Camilla Mohlin

Camilla Mohlin

Faktor H som ny behandlingsform vid åldersrelaterad makuladegeneration

James Tribble

James Tribble

Targeting NMNAT2 activity as a treatment for glaucoma

Pete Williams

Pete Williams

Studier av neuronal metabolism och mitokondrier för neuroprotektion vid glaukom

Sten Andréasson

Sten Andréasson

Utveckling av ny diagnostik och ny behandling av ärftliga ögonsjukdomar.

Alberto Dominguez-Vincent

Alberto Dominguez-Vincent

Retinal Vascularity and Inner Retinal Layers Evaluation as Novel Markers in Multiple Sclerosis

Anthony Mukwaya

Anthony Mukwaya

Characterizing retinal revascularization and evaluation of novel therapeutic interventions for nAMD relapse

Berit Byström

Berit Byström

Hereditary disorders affecting the cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting

Chatarina Löfqvist

Chatarina Löfqvist

The localization and timing of post-translational modifications of BDNF in extremely preterm infants

Christina Lindén

Christina Lindén

GITS - En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att förhindra blindhet hos glaukompatienter

Eva Dafgård Kopp

Eva Dafgård Kopp

Studie av tårpumpen med dynamisk, icke-invasiv undersökningsmetod för att optimera behandlingsmöjligheter för patienter med tårflöde

Gerd Holmström

Gerd Holmström

Retinal morfologi och funktion hos extremt tidigt födda barn (< 27 veckor) – utveckling upp till 12 års ålder

Philip Riedl

Philip Riedl

Lins-, och näthinneförändringar vid tryckkammarbehandling

Soufien Sghari

Soufien Sghari

Non-visual opsins and iris contraction in relation to glaucoma

Ulrika Kjellström

Ulrika Kjellström

Diagnos, prognos och behandling vid retinala degenerationer med fokus på ABCA4associerade åkommor

Leif Carlsson

Leif Carlsson

Regulation of retinal vascularisation by the mTORC1 signalling pathway

Kristina Teär Fahnehjelm

Kristina Teär Fahnehjelm

Optikusmissbildningar, mikroftalmus och anoftalmus hos barn. Synfunktioner, ögonkaraktäristika inkl OCT fynd, livskvalitet samt konformer/protestillpassning

Poya Hård Af Segerstad

Poya Hård Af Segerstad

Komplikationsrisker med grå starrkirurgi

Malin Hernebring

Malin Hernebring

Skyddande effekter av PA28αβ mot oxidativ stress och katarakt

Marita Andersson Grönlund

Marita Andersson Grönlund

Defining the Importance of Eye Morphology and Visual Function for Growth and Development of Cardiovascular Disease in Children Born Moderately-to-Late Preterm

Charlotta All-Eriksson

Charlotta All-Eriksson

Survival, Intraarterial Chemotherapy, Reproductive Decisions and Quality of Life in Patients with Retinoblastoma

Marita Andersson Grönlund

Marita Andersson Grönlund

Definiera vikten av ögonmorfologi och synfunktion för tillväxt och utveckling av kardiovaskulära sjukdomstillstånd hos barn födda måttligt för tidigt

Sten Andréasson

Sten Andréasson

Diagnostik och behandling av ärftliga ögonsjukdomar. Fortsättningsprojekt

Maria Angeles Rodriguez Garcia

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer

Niklas Arnberg

Kolhydraters betydelse för virusorsakade ögoninfektioner

Henrik Barth

Experimental  vitreous substitution

Hammurabi Bartuma

Hammurabi Bartuma

Stamcellsbehandling av torr makuladegeneration, en bra bit på vägen att uppnå målet

Anders Behndig

Anders Behndig

Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi

Gysbert-Botho van Setten

Linsens betydelse för glaukom

Berit Byström

Hereditary disorders affecting cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting

Tomas Bro

Nära ögat? - Ökar myopi i Sverige?

Leif Carlsson

Leif Carlsson

Regulation of retinal vasularization by the mTORC1 signalling pathway

Ulf Dahlstrand

Ulf Dahlstrand

Diffus reflektansspektroskopi och fotoakustik för avgränsning av tumörmarginaler

Patrik Danielson

Patrik Danielson

Mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna med fokus på lokalt producerade signalsubstanser

Per Ekström

Mekanismen bakom Retinitis pigmentosa: cGMP-systemet som nyckelspelare

David Epstein

David Epstein

Recidivrisk hos AMD patienter efter avslutad anti-VEGF injektionsbehandling enligt “Treat-and-Extend” regim

Irina Golovleva

Var är vi på väg: genetiken är nyckel till behandling av ärftliga näthinne- och hornhinne-sjukdomar

Finn Hallböök

Continued studies of a stem cell-based model for retinoblastoma carcinogenesis

Björn Hammar

Björn Hammar

Ny banbrytande metod kan enklare ställa diagnos vid komplicerad kärlsjukdom

André Helder

Cell and Gene Therapy for Sustainable Treatment of Macular Degeneration

Gunnel Hellgren

Molecular defense against retinopathy of prematurity - Platelet function and retinal neuro-angiogenesis

Ann Hellström

En studie med målsättning att bevara faktorer i cirkulerande blod väsentliga för normal utveckling hos prematurfödda barn

Malin Hernebring

Malin Hernebring

Skyddande effekter av PA28 mot oxidativ stress och katarakt

Gerd Holmström

Retinal morfologi och funktion hos extremt tidigt födda barn (<27 veckor) - utveckling upp till 12 års ålder

Lena Ivert

The ultrastructure and spatial distribution of lipofuscin and melanosomes in aging monkey retinal epithelium and development of drusen

Gauti Johannesson

METABOLIC BIOMARKERS IN THE GLAUCOMATOUS BRAIN - A multidisciplinary Study on a Novel PET-MRI Technique

Kjell Johansson

Experimentell näthinneskada: Retinal demens och mikrogliaaktivering

Ulrika Kjellström

Ulrika Kjellström

Diagnos, prognos och behandling vid retinala degenerationer med fokus på ABCA4-associerade åkommor

Maria Kugelberg

Maria Kugelberg

Kongenital katarakt och kontaktlinser

Anders Kvanta

Regeneration av makuladegeneration med genetiskt modifierade näthinneceller framställda från pluripotenta stamceller

Neil Lagali

Neil Lagali

Utvärdering av nya anti-inflammatoriska strategier mot kärlnybildning i kornea

Eva Larsson

Eva Larsson

Populationsbaserad 25-års-uppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn, födda 1988-90 i Stockholms län

JingXia Liu

The molecular portfolio of the extraocular muscles: the role of desmin

Monica Lövestam Adrian

Monica Lövestam Adrian

Ny OCT (Optical Coherence Tomography) teknik i kombination med elektrofysiologi vid olika näthinne (retinala) sjukdomar

Eva Mönestam

Eva Mönestam

Longitudinella långtidseffekter, patientnytta, synfunktionsvinster och postoperativa problem 20 år efter gråstarroperation - en prospektiv studie

Malin Malmsjö

Malin Malmsjö

Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker

Khashayar Memarzadeh

Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker

Patrik Schatz

Patrik Schatz

Komplikationer till diabetesretinopati och nya former av ärftliga recessiva näthinnesjukdomar

Gustav Stålhammar

Gustav Stålhammar

Att förutse progress av uvealt melanom

Per Söderberg

Morphometric measurement of glaucoma with PIMD

Peter Söderkvist

Peter Söderkvist

Identification and functional characterization of genes involved in eye development

Ida Maria Westin

Ida Maria Westin

Functional study of two intronic variants in the EYS gene associated with recessive retinitis pigmentosa

Sten Andréasson

Sten Andréasson

Diagnostik och Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar. Fortsättningsprojekt

Anders Kvanta, Stockholm

Regeneration av makuladegeneration med genmodifierade näthinneceller framställda av pluripotenta stamceller

Malin Malmsjö, Lund

Optimering av periorbital tumörkirurgi genom nya icke-invasiva avbildningstekniker

Christina Lindén, Umeå

GITS - En randomiserad kontrollerad långtidsstudie av initial intensiv behandling för att förhindra blindhet hos glaukompatienter

Fredrik Ghosh, Lund

Retinal Biomechanics: Stretch-to-See

Per Söderberg, Uppsala

Reduction of cataract morbidity

Anders Behndig, Umeå

Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi

Leif Carlsson, Umeå

Regulation of eye development and retinal vascularisation by the mTORC1 signalling pathway

Patrik Danielson, Umeå

Mekanismer för sårläkning och ärrbildningi ögats hornhinna med fokus på lokalt producerade signalsubstanser

Niklas Arnberg, Umeå

Kolhydraters betydelse för virus-orsakade ögoninfektioner

Per Ekström, Lund

Behandling av Retinitis Pigmentosa: cGMP-systemet som nyckelspelare

Lena Gunhaga, Umeå

Tids- och regions-styrd blockering av Mab21L2 som modellsystem för kolobom och anoftalmi

Gauti Jóhannesson, Umeå

Metabolic biomarkers in the glaucomatous brain - A multidisciplinary Study on a Novel PET-MRI Technique -

Eva Larsson, Uppsala

Populationsbaserad 25-årsuppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn, födda 1988-90 i Stockholms län

Maria Kugelberg, Stockholm

Resultat av operation av barnkatarakter 1998-2015 på S:t Eriks Ögonsjukhus

Lene Martin, Mälardalen

Individspecifik bedömning av risken för synskada vid diabetes

Irina Golovleva, Umeå

Functional studies of molecular mechanisms in epithelial recurrent erosion dystrophy and retinal disorders

Marita Andersson Grönlund, Göteborg

Definiera vikten av ögonmorfologi och synfunktion för tillväxt och utveckling av kardiovaskulära sjukdomstillstånd hos barn födda måttligt för tidigt

Marie Burstedt, Umeå

Ett ljus i mörkret, studier av retinala dystrofier i Norra Sverige

Ulrika Kjellström, Lund

Diagnos, prognos och behandling vid ABCA4associerade och andra retinala degenerationer och narkosanpassning av elektrofysiologiska metoder

Jingxia Liu, Umeå

The molecular portfolio of the extraocular muscles

Mona Lindström, Umeå

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer

Daniel Nyqvist, Stockholm

WNT/beta-catenin signaling in retina and brain vessel growth and barrier function

Ulrika Englund Johansson, Lund

Mekanismer som styr regeneration av retinala ganglieceller - mot en behandling för glaukom

Monica Lövestam Adrian, Lund

Ny OCT (Optical Coherence Tomography) teknik i kombination med elektrofysiologi vid olika näthinne (retinala) sjukdomar

Lasse Jensen, Linköping

Molecular drivers of proliferative diabetic retinopathy

Elisabet Granstam, Uppsala

Utvärdering av fotografering med OCT-angiografi vid våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD)

Eva Mönestam, Umeå

Longitudinella långtidseffekter, patientnytta, synfunktionsvinster och postoperativa problem 20 år efter gråstarroperation - en prospektiv studie

Anne Petersen, Göteborg

Immunoproteasome expression in the human lens at different age and cataract type

Patrik Schatz, Lund

Nya retinala degenerationer, injektionsbehandling

Per Fagerholm, Linköping

Penetrating corneal grafts using biosyntetic corneas.

Finn Hallböök, Uppsala

En stamcellsbaserad modell av mänsklig näthinneutveckling för studier av ögoncancern retinoblastoms uppkomst.

Christina Lindén, Umeå

Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom (GITS).

Gerd Holmström, Uppsala

Retinal mofologi och funktion hos friska respektive extremt tidigt födda barn (före vecka 27) - utveckling till 12 års ålder.

Anders Kvanta, Stockholm

Regeneration av makuladegeneration med näthinneceller från embryonala stamceller.

Leif Carlsson, Umeå

Regulation of eye development by the mTOR signalling pathway.

Malin Malmsjö, Lund

Ögontumörkirurgi optimeras med hjälpav nya tekniker för blodflödesmätning - möjlighet för autu transplantation av ögonlock.

Anders Behndig, Umeå

Avancerad crosslinking för behandling av keratokonus och myopi.

Lena Gunhaga, Umeå

Identifiera reglering och roll av Mab21I2 under tidig utveckling av näthinnan.

Boel Bengtsson, Malmö

Long-term effect of delayed anti glaucoma treatment in eyes with manifest glaucoma.

Madeleine Zetterberg, Mölndal

Skademekanismer och prevention av katarakt

Kjell Johansson, Örebro

Amyloidbildning och autofagi i odlad näthinna från gris.

Eva Larsson, Uppsala

Populationsbaserad 25-årsuppföljning av syn och ögonfunktion hos prematurfödda barn 1988-90 i Stockholms län.

Patrik Schatz, Lund

Analys av genetiska faktorer och näthinnans struktur vid kärlsjukdom i näthinnan och kongenital stationär nattblindhet.

Neil Lagali, Linköping

Preclinical evaluation of novel inhibitors of ocular inflammation-induced angiogenesis.

Peter Söderkvist, Linköping

Identification and functional characterization of genes involved in ocular malformations.

JingXia Liu, Umeå

The molecular portfolio of the extraocular muscles.

Maria Kugelberg, Stockholm

Långsam frisättning av anti-inflamatoriskt HyaDex efter kataraktkirurgi.

Helena Filipsson Nyström, Göteborg

Thyroidera associerad oftalmopati- en komplikation till Graves sjukdom.

Ulrica Englund Johansson, Lund

Optic nerve restoration- Studies of key chemickal and physical components.

Per Ekström, Lund

Sjukdomsmekanismer i Retinitis pigmentosa: cGMP-systemet som terapimål.

Berit Byström, Umeå

Hereditary disorders affecting the cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting.

Gauti Johannesson, Umeå

Blodflöde i arteria ophthalmica, dess relation till ögontryck och strukturella förändringar i ögat vid glaukom.

Mona Lindström, Umeå

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer.

Helder André, Stockholm

Cell and Gene Therapy for Sustainable Treatment of Macular Degeneration.

Karl-Johan Hellgren, Karlstad

Tidig synfunktionsförändring vid diabetes.

Elisabet Granstam, Västerås

Anti-VEGF-behandling för våt AMD: utvärdering av behandlingsprotokoll och effekt efter lång tid.

Kristina Teär Fahnehjelm, Stockholm

Synnervsmissbildningar hos barn: kartläggning av synfunktioner, ögonkarakteristika samt associerade medicinska och neuropsykiatriska komplikationer.

Yang Yunlong, Stockholm

Mechanistic study of obestity-induced photoreceptor loss.

Oleksiy Buznyk, Linköping

Bioengineered corneal substitutes with anti-VEGF release system.

Staffan Schedin, Umeå

3-dimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom.

Berit Byström, Umeå

Korneala dystrofier i norra Sverige.

Patrik Schatz, Lund

Analys av genetiska faktorer och näthinnans struktur vid kärlsjukdom i näthinnan och kongenital stationär nattblindhet.

David Epstein, Stockholm

En randomiserad dubbelblind fas 4 studie för behandling med Aflibercept och Ranibizumab enligt en "Treat-and-Extend" regim vid retinal centralvensocklusion.

Berit Byström, Umeå

Hereditary disorders affecting the cornea - gene identification and functional studies in a clinical setting.

Sten Andreasson, Lund

Genterapi en möjlighet för ärftliga näthinnesjukdomar. Fortsättningsprojekt.

Per Fagerholm, Linköping

Utvärdering av biosyntetiska hornhinnor på människa.

Lena Gunhaga, Umeå

Identifiera molekylära interaktioner som koordinerar tidig utveckling av näthinnan och linsen.

Anders Kvanta, Stockholm

Stamcellsbehandling vid retinal-­‐ och makuladegeneration.

Irina Golovleva, Umeå

Is epithelial recurrent erosion dystrophy (ERED) caused by COL17A1 cured by natural gene therapy?

Per Ekström, Lund

Sjukdomsmekanismer i Retinis pigmentosa: cGMP som nyckelspelare.

Per Söderberg, Uppsala

Reduktion av kataraktsjuklighet.

Christina Lindén, Umeå

Behandling av sjukdomsutveckling vid glaukom (GITS).

Gerd Holmström, Uppsala

Retinal morfologi och funktion hos friska respektive extremt tidigt födda barn (< v27).

Anders Behndig, Umeå

Behandling av hornhinnesjukdomen keratokonus med avancerad crosslinking.

JingXia Liu, Umeå

The Molecular Portfolio of the Neuromuscular Junctions of Human Extraocular Muscle.

Kjell Johansson, Örebro

Amyloidbildning, autofagi och caspase ‐1 aktivering i odlad näthinna från gris.

Camilla Molin, Kalmar

Purinergisk signalering och komplementaktivering i den vuxna näthinnan ‐ involvering vid experimentell AMD.

Helder André, Stockholm

Cell and Gene Therapy for Sustainable Treatment of Macular Degeneration.

Mona Lindström, Umeå

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer.

Helena Filipsson Nyström, Göteborg

Thyroidera associated oftalmopati ‐ en komplikation Helena Filipsson Nyströ till Graves sjukdom.

Gauti Johannesson, Umeå

Blodflöde i arteria ophthalmica, dess relation till ögontryck och strukturella förändringar i ögat vid glaukom.

Berit Byström, Umeå

Korneala dystrofier i norra Sverige.

Robert Ihnatko, Linköping

Analysis and identification of components in aniridic tears.

Malin Malmsjö, Lund

Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl

Anders Kvanta, Stockholm

Stamcellsbehandling vid retinal- och makuladegeneration

Sten Andreasson, Lund

Genterapi möjlighet för ärftliga näthinnesjukdomar

Lena Gunhaga, Umeå

Molekylära signaler som styr tidig utveckling av näthinnan och linsen

Kjell Johansson, Örebro

Näthinnans neuropatologi: degenerationsmekanismer i fotoreceptorer och tillväxtfaktorers protektiva effekt

Gerd Holmström, Uppsala

Retinal morfologi och funktion hos friska respektive extremt tidigt födda barn (< v27)

JingXia Liu, Umeå

The Molecular Portfolio of the Neuromuscular Junctions of Human Extraocular Muscle

Christina Lindén, Umeå

Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom

Per Ekström, Lund

Retinitis pigmentosa: Frisättning av cGMP kan vara en ny aspekt

Marie Burstedt, Umeå

Retinis pigmentosa i Norra Sverige, molekylärgenetiska och fördjupade kliniska studier med inriktning mot framtida behandlingsalternativ

Leif Johnson, Lund

Re-energizing the metabolically challenged photoreceptor - the mitochondria in Retinis Pigmentosa

Irina Golovleva, Umeå

Ny typ av kornea dystrofi i norra Sverige - funktionella studier

Helder André, Stockholm

Cell and Gene Therapy in Experimental Models of Macular Degeneration

Stefan Löfgren, Stockholm

Normativa papillrelaterade OCT-data hos friska hyperopa barn

Mona Lindström, Umeå

Cellulära och molekylära mekanismer vid skelningsoperationer

Anne Petersen, Göteborg

Immunoproteasome activation and expression in human lens epithelial cells during oxidative stress

Anders Behndig, Umeå

Behandling av hornhinnesjukdomen keratokonus med avancerad crosslinkin

Maria Kugelberg, Stockholm

Långsam frisättning av anti-inflammatoriskt HyaDex efter kataraktkirurgi

Sonya Stenfelt, Stockholm

Nya metoder för säkrare och effektivare stamcellsterapi för behandling av torr AMD

Ulria Kjellström, Lund

Geno- och fenotypkaraktärisering vid ABCA4associerade retinala degenerationer inklusive retinitis pigmentosa och narkosanpassning av elektrofysiologiska metoder.

Camilla Molin, Kalmar

Komplementsystemets involvering vid åldersrelaterad makuladegeneration

Lars Malmqvist, Uppsala

UCST-A fast test of spectral contrast sensitivity

Ulla Edén, Linköping

Congenital aniridia and the ocular surface

Zhaohua Yu

Damage mechanisms of infrared radiation induced cataract

Anders Kvanta, Stockholm

Regenerativ cell- och genterapi vid makuladegeneration med retinala pigmentepitelceller deriverade från embryonala stamceller.

Malin Malmsjö, Lund

Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl.

Christina Lindén, Umeå

Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom

Neil Lagali, Linköping

Quantification of Corneal Nerve Parameters in Vivo for Early Diagnosis of Diabetic Neuropathy

Sven Crafoord, Örebro

Örebro Experimental vitreous substitution

Charlotta All-Ericsson, Stockholm

Regulators of G-protein signaling in uveal melanoma: Potential therapeutic targets

Saptal Ahuja, Lund

Profiling of retinal synapse glycoproteins of wt and rd1 mouse model of retinitis pigmentosa

Sten Andreasson, Lund

Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar

Marie Burstedt, Umeå

Forskning:Retinala dystrofier i norra Sverige, fördjupande kliniska studier inför framtida behandlingsalternativ

Berit Byström, Umeå

Korneala dystrofier i norra Sverige

Lidija Tomic, Uppsala

Dynamisk svarsberoende refraktionering

Lena Ivert, Stockholm

Patogenesen av maculas åldrande, AMD hos rhesus apor

Ulla Edén, Linköping

Eight year follow up of patients with aniridia

Per Montan, Stockholm

Sent lossnad intraokulär lins - bakgrund och resultat

Eva Mönestam, Umeå

Trycksänkning efter gråstarrsoperation hos patienter med grön starr. Möjligheter till prediktion av trycksänkningens storlek, samt postoperativ effekt på längre sikt inklusive hälsoekonomiska aspekter

David Epstein, Stockholm

Vitamin D deficiency as a risk factor for retinal vein occlusion - a case controlled study

Kugelberg, Maria , Stockholm

Forskning: Förebyggande av komplikationer efter gråstarrskirurgi

Mönestam, Eva , Umeå

Forskning: Synfunktionsproblem och glistenings i den intraokulära linsen, en longitudinell studie

Ayala, Marcelo , Stockholm

Forskning: Effekter av upprepad laser (SLT) behandling mot ögontrycket

Schatz, Patrik , Malmö

Forskning: Nya behandlingsstrategier vid näthinnesjukdomar med excessiv ansamling av lipofuscin

André, Helder , Stockholm

Forskning: Assessment od hypioxia-inducible factors in CNV for gene therapy

Hellgren, Kerstin , Stockholm

Forskning: EXPRESS - Extremely PREterm infants in Sweden

Ahl, Ing-Marie , Linköping

Forskning: Predicting transplant rejection: using aniridia as a model system

Gustafsson, Jörgen , Kalmar

Forskning: Vision Enabling

Edén, Ulla , Linköping

Forskning: Hornhinneförändringar vid aniridi

Engelsberg, Karl , Lund

Forskning: Odling och transplantation av retina: teknik, morfologi och biologi

Ivert, Lena , Stockholm

Forskning: Studier av ögonförändringar, ffa ögonbottenförändringar hos åldrande Rhesus Apor. Kan Resveratrolbehandling vara ett alternativ att minska den åldrande processen

Samolov, Branka , Stockholm

Forskning: Molekylära och cellulära mekanismer vid kärlnybildning i hornhinna

Gesslein, Bodil , Lund

Forskning: Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl

Löfgren, Stefan , Stockholm

Forskning: Antioxidativa reparationsmekanismer i ögonlinsen

Agardh, Elisabet , Malmö

Forskning: How to monitor and preserve vision in diabetic retinopathy

Holmström, Gerd, Uppsala

Forskning: Syn- och ögonfunktion hos för tidigt födda barn - regionala och nationella studier

Behndig, Anders, Umeå

Forskning: Utveckling och utvärdering av en ny behandlingsregim för keratoconus

Kvanta, Anders , Stockholm

Forskning: Makuladegeneration: Molekylära mekanismer och nya behandlingsmetoder

Ghosh, Fredrik , Lund

Forskning: Retinal transplantation - strategies for clinical therapy

Söderberg, Per , Uppsala

Forskning: Åldersrelaterad grå starr, molekylära mekanismer, modifiering av känslighet med antioxidanter och betydelsen av exponering för infraröd strålning

Ekström, Per , Lund

Forskning: Ärftlig näthinnedegeneration

Andréasson, Sten , Lund

Forskning: Clinical studies in patients from the Swedish RP-registry for identifying familiess suitable for upcoming treatment trials

Danielsson, Patrik , Umeå

Forskning: Icke-neuronala signaksubstansers betydelse för degeneration och ärrbildning i cornea

André, Helder , Stockholm

Forskning: Assessment od hypioxia-inducible factors in CNV for gene therapy

Gustafsson, Jörgen , Kalmar

Forskning: Vision Enabling

Johansson, Kjell , Örebro

Forskning: Humana neuronala stamceller: Identifiering av tillväxtfaktorer samt deras terapeutiska

Jing-Xia, Liu , Umeå

Forskning: The molecular portfolio of the neuromuscular junctions of human extraocular muscle

Lindström, Mona , Umeå

Forskning: Ögonmusklernas satellitceller

Zetterberg, Madeleine , Göteborg

Forskning: Genpolymorfismer hos superoxiddismutas och association med katarakt

Ivert, Lena , Stockholm

Forskning: Studier av ögonförändringar, ffa ögonbottenförändringar hos åldrande Rhesus Apor. Kan Resveratrolbehandling vara ett alternativ att minska den åldrande processen

Samolov, Branka , Stockholm

Forskning: Molekylära och cellulära mekanismer vid kärlnybildning i hornhinna

Malmsjö, Malin , Lund

Forskning: Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl

Perez, Maria-Thereza , Lund

Forskning: Novel strategy to increae the efficacy of survival mechanisms in retinal diseases

Kjellström, Sten , Lund

Forskning: Experimental and clinical research regarding treatment of congenital rtinoschisis

Petersen, Anne , Göteborg

Forskning: Detection and quantification of lens proteins modified by ROS - implication in cataract development

Lindén, Christina , Umeå

Forskning: Utveckling av modeller och mätmetoder för bestämning av ögats biomekanik

Anders Kvanta, Stockholm

Regenerativ cell- och genterapi vid makuladegeneration med retinala pigmentepitelceller deriverade från embryonala stamceller.

Malin Malmsjö, Lund

Retinal ischemi - effekter på näthinnan och dess blodkärl.

Christina Lindén, Umeå

Behandling och sjukdomsutveckling vid glaukom

Neil Lagali, Linköping

Quantification of Corneal Nerve Parameters in Vivo for Early Diagnosis of Diabetic Neuropathy

Sven Crafoord, Örebro

Örebro Experimental vitreous substitution

Charlotta All-Ericsson, Stockholm

egulators of G-protein signaling in uveal melanoma: Potential therapeutic targets

Saptal Ahuja, Lund

Profiling of retinal synapse glycoproteins of wt and rd1 mouse model of retinitis pigmentosa

Sten Andreasson, Lund

Genterapi vid ärftliga näthinnesjukdomar

Satpal Ahuja , Lund

Forskning: In vivo and ex vivo activities of proteinases and their endogenous inhibitors in retinas of control and rd1 mouse model of Retinitis Pigmentosa.

Charlotta All-Ericsson , Stockholm

Forskning: Ocular melanoma and skin melanoma: molecular biology and potential therapeutic implication.

Sten Andréasson , Lund

Forskning: Kongenital retinoschis - Experimentell och klinisk forskning av en ärftlig ögonsjukdom där behandling nu ter sig bli en realitet.

Dimitrios Bizios , Malmö

Forskning: Machine Learning Algorithms for Improved Glaucoma Diagnosis.

Yihai Cao Stockholm

Forskning: Discovery, mechanistic characterization and therapeutic evaluation of angiogenesis inhibitors in a clinically relevant adult retinopathy model.

Mario-Alexander Economou Stockholm

Forskning: Inhibition of Insulin-like growth factor 1 receptor (IGFI-R) for uveal melanoma and angiogenesis related eye diseases.

Birgitta Ejdervik , Sundsvall

Forskning: Riskfaktorer för katarakt

Finn Hallböök , Uppsala

Forskning: Müllercellernas svar och funktion vid experimentell ganglioncelldöd hos råtta i modeller för glaukom.

Lena Ivert , Stockholm

Forskning: Effects of Resveratrol with a high fat and suger (HFS) diet in ageing rhesus monkeys.

Kjell Johansson , Örebro

Forskning: Humana neuronala progenitorceller och förlängd överlevnad av skadade fotoreceptorer.

Per Knutsson , Mölndal

Forskning: Adaptiv optik för högupplöst näthinnefotografering.

Maria Kugelberg , Stockholm

Forskning: Förebyggande av komplikationer efter gråstarrskirurgi hos barn och vuxna.

Anders Kvanta , Stockholm

Forskning: Ögonsjukdomen makuladegeneration: Molekylära mekanismer och utveckling av nya behandlingsmetoder.

Neil Lagali , Linköping

Forskning: Corneal homeostasis in a cross-linked collagen environment: two longitudinal morphologic studies.

Stefan Löfgren , Stockholm

Forskning: Skade- och reparationsmekanismer i ögats lins.

Ulf Stenevi , Mölndal

Forskning: Myofibroblasternas roll vid external disease.